Vull una pàgina web. Quant em costarà?

fondo

Tindre una web a dia d’avui és bàsic i per això els dissenyadors estàn buscats. El preu de la maquetació i disseny web depén de diferents factors a tenir en conte

Un dels punts principals a l’hora de contractar el disseny de la teva web, és posar molt clar tot el que aquest projecte pugui necessitar i evitar així que a la meitat de la feina sorgeixin costos imprevistos. S’ha de comptar amb que el treball de disseny i muntatge de la pàgina web no és una tasca que es pugui dur a terme en uns díes, ni es una cosa que paguis i obtinguis per art de màgia: hauràs de treballar colze amb colze amb el dissenyador de la teva web. Els projectes solen anar i venir entre dissenyador i client arreglant i perfilant els canvis per a obtenir el resultat desitjat.

A més a més, s’ha de tenir en conte que com qualsevol altre servei professional ho determina l’oferta i la demanda de cadascú, tot i que hi hagi certs ítems que es poden tenir en conte.

Plantilla o web a mida?


Una de les característiques a tenir en conte és si dissenyem la web des de zero o si disposem d’una plantilla base des d’on poder treballar; podent ser la primera opció 3 vegades més cara (o més inclòs). Per això, els clients solen escollir “plantilla“. Igualment al muntatge de la web necessitem una base de coneixements i se sol cometre l’error al calcular quant “temps + coneixements” fan falta per modificar-la al gust. És comú creure que modificar elements i canviar-los de lloc o que s’adaptin als tamanys que colem sigui tan fàcil com canviar el color de la font en un Word.

Per a evitar malentesos i problemes, s’ha de conèixer què entra i què no. Així que s’ha de mirar de deixar-ho tot en clar i no donar res per sabut.

Dimensions de la web


No és en absolut el mateix crear una web senzilla “OnePage” que una web corporativa amb diferents idiomes, galeria de productes, diferents formularis, etc. Per això, un altre criteri a tenir en compte a l’hora de posar un preu a la web dependrà de les dimensions d’aquesta. Pot haver-hi moltes variables com:

  • Quantitat de pàginessoporte suport
  • Quantitat de formularis
  • Quantitat d’idiomes
  • Programació Backend
  • Complexitat del disseny
  • Canvis de responsivitat

Com a clients hem de plantejar amb exactitud què és el que volem de la nostra web; com a professionals és la nostra feina assessorar al client per a ajustar al màxim les dimensions del projecte amb lo que el client té en ment. I aquí entra també la ètica de cadascú:

Professional: Ha d’assessorar sense mirar d’afegir coses de més al client. Pot suposar més diners a curt termini, però indubtablement passarà factura a llarg termini.

Client: Quan valori un projecte, haurà de valorar conceptes com la capacitat de comunicació i les hores que es destinaràn a les reunions i planificació de la web.Si es mira de regatejar o amagar feines, que no es contemplin inicialment, és quan sorgeixen malentesos i feines que s’hagin de valorar altre cop.

Nombre de canvis permesos


Un altre error molt comú és pensar que l’altre entén el que tu estàs entenent. Així que sense importar si ets client o professional, assegura’t de deixar ben clar des del principi quants canvis es poden fer pel preu establert. Si hi ha un canvi per pàgina i és un canvi trivial, tindrà un preu molt diferent que si cada dos per tres vols canviar coses que son substancials i de disseny. Recorda a deixar clar tot això des del principi.

El preu just


Ja amb tot això explicat, queda clar que no es pot donar un preu definitiu per a una web. Al igual que succeeix amb una vivenda que el preu varia en funció de la zona on es trobi, els pisos que té, els metres quadrats, la lluminositat, les vistes, etc… en una pàgina web també trobes un gran nombre de factors que alteren el preu final del producte.