El risc d’utilitzar Software il·legal a l’empresa

Software ilegal

Les Autoritats i The Business Software Alliance adverteixen:

columna02

Delicte contra la propietat intel·lectual

Rere la reforma de 2015 del Codi Penal, els aticles 270 a 272, recullen importants sancions per la venta i ús de software il·legal en infracció dels drets de propietat intel·lectual.

columna01

Exposició a inoperativitat, malware i ciberatacs

El 43% dels atacs cibernètics van dirigits a PYMEs, amb el risc de que les empreses víctimes es vegin obligades a tancar temporal o definitivament el seu negoci.

columna03

Incumpliment de la nova normativa GDPR

La entrada en vigor del nou Reglament de Protecció de Dades, el pròxim 25 de maig, obliga a assignar un responsable, Data Protection Officer (DPO), a la companyia que protegeixi les dades en poder d’aquesta.

La venta de Software il·legal deixa empremta

Des de Microsoft es dúen a terme iniciatives contra la comercialització il·legal de software mitjançant tot tipus de webs, amb l’objectiu de protegir als usuaris i als seus partners.

Fins a dia d’avui ja s’han identificat diversos casos sospitosos a Espanya, una part important dels quals han sigut ja retirats del mercat. Altres casos han sigut denunciats a les autoritats competents.

lupa